قوانین و مقررات

ثبت سفارش

پشتیبانی خرید

ارسال سفارش

بازگشت و تعویض

ثبت سفارش

روز کاری به معنی روز شنبه تا پنج شنبه هر هفته، به استثنای تعطیلات عمومی در ایران است. نحوه ثبت سفارش از طریق وبسایت، واتساپ و یا تلفن مجموعه است. ساعات پاسخگویی به واتساپ یا تلفنهای مجموعه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:00- 17:00 و پنجشنبه 8:00 تا12:00 است.

 

کلیه سفارش‌های ثبت شده برای شهر تهران که عملیات پرداخت وجه آنها تا ساعت 15:00 هر روز تکمیل شود، به شرط پر نشدن سقف حمل و نقل روز بعد در بازه زمانی 10:00-18:00  برای مشتریان ارسال می شود. در صورت ثبت سفارش بعد از ساعت 15:00 تحویل سفارش در دومین روز کاری بین ساعت 10-18:00 تحویل خواهد شد. روش ارسال سفارشات در شهر تهران با استفاده از سفیران حباب ساحل و یا به صورت تحویل درب انبار حباب ساحل است. همچنین بنا به درخواست مشتریان امکان ارسال فوری محصول به صورت پس کرایه نیز فراهم شده است. به خاطر داشته باشید در این روش سفارش از مبدا انبار حباب ساحل به وسیله اسنپ برای شما ارسال و هزینه ارسال در مقصد توسط مشتری پرداخت خواهد شد.

 

کلیه سفارشات ثبت شده برای سایر شهرها، با استفاده از پست پیشتاز و یا باربری وطن یا سایر باربری ها ارسال می شود. کلیه سفارشات ثبت شده ظرف یک روز کاری از انبار حباب ساحل تحویل پست یا باربری خواهند شد. 

حباب ساحل به مشتریان خود در 7 روز هفته و 24 ساعت در روز امکان سفارش‌گذاری می‌دهد. حباب ساحل همواره در ارسال و تحویل کلیه سفارش‌های ثبت شده، نهایت دقت و تلاش خود را انجام می‌دهد. 

کاربران باید هنگام سفارش کالای مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند. بدیهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود. بنابراین درج آدرس، ایمیل و شماره تماس‌های همراه و ثابت توسط مشتری، به منزله مورد تایید بودن صحت آنها است و در صورتی که این موارد به صورت صحیح یا کامل درج نشده باشد، حباب ساحل جهت اطمینان از صحت و قطعیت ثبت سفارش می‌تواند از مشتری، اطلاعات تکمیلی و بیشتری درخواست کند.همچنین، مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند.

پشتیبانی خرید

روز کاری به معنی روز شنبه تا پنج شنبه هر هفته، به استثنای تعطیلات عمومی در ایران است. نحوه ثبت سفارش از طریق وبسایت، واتساپ و یا تلفن مجموعه است. ساعات پاسخگویی به واتساپ یا تلفنهای مجموعه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:00- 17:00 و پنجشنبه 8:00 تا12:00 است.

 

کلیه سفارش‌های ثبت شده برای شهر تهران که عملیات پرداخت وجه آنها تا ساعت 15:00 هر روز تکمیل شود، به شرط پر نشدن سقف حمل و نقل روز بعد در بازه زمانی 10:00-18:00  برای مشتریان ارسال می شود. در صورت ثبت سفارش بعد از ساعت 15:00 تحویل سفارش در دومین روز کاری بین ساعت 10-18:00 تحویل خواهد شد. روش ارسال سفارشات در شهر تهران با استفاده از سفیران حباب ساحل و یا به صورت تحویل درب انبار حباب ساحل است. همچنین بنا به درخواست مشتریان امکان ارسال فوری محصول به صورت پس کرایه نیز فراهم شده است. به خاطر داشته باشید در این روش سفارش از مبدا انبار حباب ساحل به وسیله اسنپ برای شما ارسال و هزینه ارسال در مقصد توسط مشتری پرداخت خواهد شد.

 

کلیه سفارشات ثبت شده برای سایر شهرها، با استفاده از پست پیشتاز و یا باربری وطن یا سایر باربری ها ارسال می شود. کلیه سفارشات ثبت شده ظرف یک روز کاری از انبار حباب ساحل تحویل پست یا باربری خواهند شد. 

حباب ساحل به مشتریان خود در 7 روز هفته و 24 ساعت در روز امکان سفارش‌گذاری می‌دهد. حباب ساحل همواره در ارسال و تحویل کلیه سفارش‌های ثبت شده، نهایت دقت و تلاش خود را انجام می‌دهد. 

کاربران باید هنگام سفارش کالای مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند. بدیهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود. بنابراین درج آدرس، ایمیل و شماره تماس‌های همراه و ثابت توسط مشتری، به منزله مورد تایید بودن صحت آنها است و در صورتی که این موارد به صورت صحیح یا کامل درج نشده باشد، حباب ساحل جهت اطمینان از صحت و قطعیت ثبت سفارش می‌تواند از مشتری، اطلاعات تکمیلی و بیشتری درخواست کند.همچنین، مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند.

ارسال سفارش

روز کاری به معنی روز شنبه تا پنج شنبه هر هفته، به استثنای تعطیلات عمومی در ایران است. نحوه ثبت سفارش از طریق وبسایت، واتساپ و یا تلفن مجموعه است. ساعات پاسخگویی به واتساپ یا تلفنهای مجموعه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:00- 17:00 و پنجشنبه 8:00 تا12:00 است.

 

کلیه سفارش‌های ثبت شده برای شهر تهران که عملیات پرداخت وجه آنها تا ساعت 15:00 هر روز تکمیل شود، به شرط پر نشدن سقف حمل و نقل روز بعد در بازه زمانی 10:00-18:00  برای مشتریان ارسال می شود. در صورت ثبت سفارش بعد از ساعت 15:00 تحویل سفارش در دومین روز کاری بین ساعت 10-18:00 تحویل خواهد شد. روش ارسال سفارشات در شهر تهران با استفاده از سفیران حباب ساحل و یا به صورت تحویل درب انبار حباب ساحل است. همچنین بنا به درخواست مشتریان امکان ارسال فوری محصول به صورت پس کرایه نیز فراهم شده است. به خاطر داشته باشید در این روش سفارش از مبدا انبار حباب ساحل به وسیله اسنپ برای شما ارسال و هزینه ارسال در مقصد توسط مشتری پرداخت خواهد شد.

 

کلیه سفارشات ثبت شده برای سایر شهرها، با استفاده از پست پیشتاز و یا باربری وطن یا سایر باربری ها ارسال می شود. کلیه سفارشات ثبت شده ظرف یک روز کاری از انبار حباب ساحل تحویل پست یا باربری خواهند شد. 

حباب ساحل به مشتریان خود در 7 روز هفته و 24 ساعت در روز امکان سفارش‌گذاری می‌دهد. حباب ساحل همواره در ارسال و تحویل کلیه سفارش‌های ثبت شده، نهایت دقت و تلاش خود را انجام می‌دهد. 

کاربران باید هنگام سفارش کالای مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند. بدیهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود. بنابراین درج آدرس، ایمیل و شماره تماس‌های همراه و ثابت توسط مشتری، به منزله مورد تایید بودن صحت آنها است و در صورتی که این موارد به صورت صحیح یا کامل درج نشده باشد، حباب ساحل جهت اطمینان از صحت و قطعیت ثبت سفارش می‌تواند از مشتری، اطلاعات تکمیلی و بیشتری درخواست کند.همچنین، مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند.

بازگشت و تحویل

روز کاری به معنی روز شنبه تا پنج شنبه هر هفته، به استثنای تعطیلات عمومی در ایران است. نحوه ثبت سفارش از طریق وبسایت، واتساپ و یا تلفن مجموعه است. ساعات پاسخگویی به واتساپ یا تلفنهای مجموعه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:00- 17:00 و پنجشنبه 8:00 تا12:00 است.

 

کلیه سفارش‌های ثبت شده برای شهر تهران که عملیات پرداخت وجه آنها تا ساعت 15:00 هر روز تکمیل شود، به شرط پر نشدن سقف حمل و نقل روز بعد در بازه زمانی 10:00-18:00  برای مشتریان ارسال می شود. در صورت ثبت سفارش بعد از ساعت 15:00 تحویل سفارش در دومین روز کاری بین ساعت 10-18:00 تحویل خواهد شد. روش ارسال سفارشات در شهر تهران با استفاده از سفیران حباب ساحل و یا به صورت تحویل درب انبار حباب ساحل است. همچنین بنا به درخواست مشتریان امکان ارسال فوری محصول به صورت پس کرایه نیز فراهم شده است. به خاطر داشته باشید در این روش سفارش از مبدا انبار حباب ساحل به وسیله اسنپ برای شما ارسال و هزینه ارسال در مقصد توسط مشتری پرداخت خواهد شد.

 

کلیه سفارشات ثبت شده برای سایر شهرها، با استفاده از پست پیشتاز و یا باربری وطن یا سایر باربری ها ارسال می شود. کلیه سفارشات ثبت شده ظرف یک روز کاری از انبار حباب ساحل تحویل پست یا باربری خواهند شد. 

حباب ساحل به مشتریان خود در 7 روز هفته و 24 ساعت در روز امکان سفارش‌گذاری می‌دهد. حباب ساحل همواره در ارسال و تحویل کلیه سفارش‌های ثبت شده، نهایت دقت و تلاش خود را انجام می‌دهد. 

کاربران باید هنگام سفارش کالای مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند. بدیهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود. بنابراین درج آدرس، ایمیل و شماره تماس‌های همراه و ثابت توسط مشتری، به منزله مورد تایید بودن صحت آنها است و در صورتی که این موارد به صورت صحیح یا کامل درج نشده باشد، حباب ساحل جهت اطمینان از صحت و قطعیت ثبت سفارش می‌تواند از مشتری، اطلاعات تکمیلی و بیشتری درخواست کند.همچنین، مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند.