کاهش استرس با نایلون حباب دار

کاهش استرس با نایلون حباب دار

درمان استر با توجه به اولين نظرسنجی پاپ اپ که برای اولین بار در نظر گرفته شد یک دقيقه ترکاندن حباب نايلون دار معادل با ۳۳ دقيقه ماساژ را فراهم می کند . 

این کار علاوه بر فواید یادگیری بهبود یافته می تواند اضطراب و استرس را کاهش دهد ، چالاکی را افزایش دهد ، هماهنگی و مهارت های حرکتی ظریف را بهبود بخشد و در توسعه ماهیچه های کوچک دست کمک کند .

این اسباب بازی براي همه سنين و جنس و بيشتر توانایی های توسعه مناسب هستند . پوشش این نوع حباب ها معمولا به صورت رنگی است . در کشورهای اروپایی دانش اموزان و دانشجویان شب های قبل از امتحان از این راه برای کاهش استرس خود بهره می گیرند .